Spelregels voor verdeling huurwoningen vastgesteld

Persbericht
CONTACTPERSOON: A.L. Huizinga
DATUM: 17 december 2020
TELEFOONNUMMER: 06-12857190

Spelregels voor verdeling huurwoningen vastgesteld
De gemeenteraad stelde op 16 december de nieuwe Huisvestingsverordening Krimpenerwaard 2021 vast. Hierin staan de spelregels voor het aanbieden en verdelen van sociale huurwoningen. Woningzoekenden vinden meer informatie en een overzicht van beschikbare woningen op www.wonenindekrimpenerwaard.nl

Lees verder “Spelregels voor verdeling huurwoningen vastgesteld”

Jaarverslag 2019 HVOB

TERUGBLIK 2019 Huurwoningen zijn schaars en duur. Steeds meer woningzoekenden doen een beroep op betaalbare huurwoningen terwijl het aantal sociale huurwoningen daalt. Deze daling wordt veroorzaakt door het feit dat de corporaties mensen, die met een midden inkomen een redelijk geprijsde woning willen kopen, willen helpen. Het afgelopen jaar is gebleken dat mensen met een middeninkomen zich nauwelijks melden bij QW. Dit heeft ertoe geleid dat wij hebben aangedrongen om de verkoop te minimaliseren en het aantal te verhuren woningen op peil te houden. De bouw van 14 sociale huurwoningen op de Molenweide staat al jaren in de planning en inmiddels is een start gemaakt met dit complex en zijn deze al toegewezen. Hele hele jaarverslag kunt u hier lezen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

De meeste van u weten dat er in ons dorp een eigen woningbouwvereniging
“Ons Belang” actief was. Dit was de voorloper van QuaWonen. Er zijn inmiddels veel nieuwe huurders in ons dorp gearriveerd en daarom is het nuttig even in te gaan op de voorgeschiedenis.

In 2006 is er een fusie geweest waarbij diverse corporaties in de Krimpenerwaard zijn samengegaan. Als we daarop terugkijken is dat een goede zaak geweest omdat een schaalvergroting in de volkshuisvesting onontkoombaar was. Helaas hebben er in ons land veel negatieve excessen plaatsgevonden waardoor er een negatief beeld is ontstaan. Vooralsnog hebben wij tot op heden veel vertrouwen in de directie van QuaWonen. Lees verder “Wat kunnen wij voor u betekenen?”