Stromen senioren niet door?

Volgens de gemeenten ligt de oorzaak van de slechte doorstroming in de woningvoorraad aan de senioren. Zij willen niet uit hun te grote huizen. Het tegendeel is waar en ieder weldenkend mens kan dit vaststellen als de feiten worden nagetrokken.

De schuld ligt bij de gemeenten en het rijk. Waarom?

1.           Gemeenten willen liever dat er koopwoningen worden gebouwd om reden dat hiervoor driemaal zoveel grondprijs kan worden berekend. Goed voor de gemeentekas;

2.           Als er sociale huurwoningen worden gebouwd zijn het veelal eengezinswoningen en geen woningen voor starters en senioren. 75% van de huurders is momenteel alleenstaand. Eengezinswoningen bouwen is niet oplossingsgericht.

3.           Als er dan toch woningen voor senioren worden gebouwd zijn deze al snel te duur – rond 700 euro -. Er is een grote groep mensen die dit niet kan betalen, ondanks de huursubsidie.

4.           Verhuizen kost normaliter 10.000 euro. Senioren moeten financieel worden gesteund om de overstap te maken naar een kleinere en duurzamere woning. Verhuizen kost meer dan alleen bedstroo 😉

Verhuurdersheffing afgeschaft/portefeuilleplan

15 jaar geleden deden diverse woningbouwcorporaties in ons land rare dingen. Zo werden dure auto’s gekocht voor de directeuren en werden buitenlandse studiereizen gemaakt om zogenaamd een indruk te krijgen van de woningbouw voor minderdraagkrachtigen in Canada bijvoorbeeld. Velen van u zullen weten wat er zoal misging.

We moeten niet vergeten dat het ging om een handvol corporaties. Bij de meeste ging het vervullen van hun taken naar wens en was er niets aan te merken op het gedrag van de directeuren.

Als reactie op het wangedrag zoals genoemd besloot de regering een belasting in te stellen voor de woningbouwcorporaties om hen te straffen voor dit gedrag. Mede van invloed was dat de indruk bestond dat er teveel geld bij de corporaties zit. Op dit moment moet QuaWonen jaarlijks bijna 10 miljoen euro betalen aan het rijk. Met dat geld kunnen vele nieuwbouwwoningen en renovatieplannen worden gerealiseerd. Buiten dit bedrag moet QW nog betalen aan de banken vanwege wangedrag van Vestiabestuurders. Besloten is dat alle corporaties in Nederland het huidige Vestia steunen. Niemand heeft er belang bij dat de huurders van Vestia hiervan de dupe worden. Er is echter goed nieuws. De verhuurdersheffing is afgeschaft door het recent gesloten regeerakkoord.

Dit betekent dat er door QW 10 miljoen meer kan worden geïnvesteerd dan oorspronkelijk gedacht. We wachten in spanning af waar deze gelden heengaan maar het is prachtig nieuws. We zullen het niet meer hebben over het wanbeleid van de regeringen de afgelopen 12 jaar. In 2010 zei minister Blok van Volkshuisvesting dat er voldoende sociale huurwoningen zijn. Toen is het verval ingezet.

Nieuws Koningin Julianastraat, Joost & Jacob en Kamillestraat en Klaproosveld

NIEUWBOUWPLANNEN KONINGIN JULIANASTRAAT
Velen in Krimpen aan de Lek vragen zich af wat er gaat gebeuren in de Kon. Julianastraat. De bestaande bouw aan de noord- en zuidzijde wordt niet meer permanent verhuurd en op deze manier ontstaat er een speculatie over de plannen voor de nieuwbouw.
De nieuwbouwplannen zijn nog niet helder omdat QW in gesprek is met de gemeente en een stedenbouwkundig bureau om te komen tot een passende invulling: hoeveel woningen moeten er worden gebouwd, welke soort woningen, hoeveel parkeerplaatsen zijn nodig enz. Als buitenstaander is het soms niet te begrijpen waarom alles zo lang moet duren. De andere kant van de medaille is dat er zorgvuldig met alle voorschriften en regels moet worden omgegaan want er wordt nieuw gebouwd voor minstens 50 jaar.
We moeten nog even geduld hebben. Duidelijk is wel dat het aantal parkeerplaatsen drastisch omhoog moet want er is nu een grote druk op de parkeermogelijkheden terwijl er minder mensen wonen dan over 3 jaar. Wellicht heeft de aanwezigheid van de Waterpoort hier ook mee te maken.
De sloop van Kon. Julianastraat 5-67 (oneven), de noordzijde dus, staat nog steeds gepland in het najaar 2022. De sloopdatum van de nummers 4 -56 is waarschijnlijk begin 2024.
Laatstgenoemde sloopdatum is in ieder geval na de oplevering van de nieuwbouw aan de oneven kant. Waarom zult u zich afvragen?
De reden is dat een aantal huurders van de even kant hebben gemeld dat zij interesse hebben in een nieuwbouwwoning aan de overkant. Daar wordt zoveel als mogelijk rekening mee gehouden.


WAT HEEFT QUA WONEN NOG IN PORTEFEUILLE KOMENDE JAREN
QW kijkt de komende jaren nadrukkelijk naar andere complexen die wellicht in aanmerking kunnen komen voor renovatie danwel sloop/nieuwbouw. Na de Kon. Julianastraat komt weer de Hoofdstraat in beeld met de huisnummers 18 t/m 52 (even) en 54 t/m 88 (even). Verder zijn in beeld de woningen aan de A. Cuypstraat, de Jan v.d.Heydenstraat en de Rembrandtstraat.
Het tempo waarin nieuwe plannen worden uitgevoerd heeft mede te maken met het al dan niet afschaffen van de verhuurdersheffing. QW betaalt ieder jaar bijna 10 miljoen euro verhuurdersbelasting. Als deze belasting wordt afgeschaft zal het uiteraard sneller gaan dan de planning nu aangeeft.


NIEUWBOUW JOOST EN JACOB
Beide gebouwen met 63 wooneenheden gezamenlijk zijn bijna geheel bewoond. Het betreft mooie, moderne en energiezuinige appartementen. Bewoners hebben zonnepanelen op het dak en wekken dus zelf stroom op voor eigen gebruik. De ligging is zodanig dat winkelcentrum, artsen en andere voorzieningen dichtbij zijn.
Wij wensen alle nieuwe huurders veel woonplezier toe.


KAMILLESTRAAT EN KLAPROOSVELD
Alle woningen aan het Klaproosveld en Kamillestraat 2 t/m 82 zijn de afgelopen 2 jaar gerenoveerd. Het is zeer de moeite waard geweest. De woningen hebben een mooiere uitstraling gekregen, het wooncomfort is verbeterd en de stookkosten zijn aanmerkelijk minder. Wij zijn blij met deze verbeteringen.

KONTAKT MET DE HUURDERS BIJ QUA WONEN IN KRIMPEN AAN DE LEK
Het bestuur van de huurdersvereniging Ons Belang worstelt al 2 jaar met het probleem dat we geen vergaderingen kunnen beleggen om met onze huurders te kunnen overleggen. Wij vinden dat heel ongemakkelijk worden maar helaas moeten we nog even geduld hebben. Wij gaan gewoon door overigens met onze inzet om uw belangen te vertegenwoordigen. Dat lukt aardig met afwisselend fysiek overleg met enkele mensen op 1,5 m afstand en kontakt via internet. Onze indruk is dat de pandemie niet voorkomt dat wij minder worden betrokken bij de plannen van QuaWonen. Dit geeft vertrouwen.

Spelregels voor verdeling huurwoningen vastgesteld

Persbericht
CONTACTPERSOON: A.L. Huizinga
DATUM: 17 december 2020
TELEFOONNUMMER: 06-12857190

Spelregels voor verdeling huurwoningen vastgesteld
De gemeenteraad stelde op 16 december de nieuwe Huisvestingsverordening Krimpenerwaard 2021 vast. Hierin staan de spelregels voor het aanbieden en verdelen van sociale huurwoningen. Woningzoekenden vinden meer informatie en een overzicht van beschikbare woningen op www.wonenindekrimpenerwaard.nl

Lees verder “Spelregels voor verdeling huurwoningen vastgesteld”

Jaarverslag 2019 HVOB

TERUGBLIK 2019 Huurwoningen zijn schaars en duur. Steeds meer woningzoekenden doen een beroep op betaalbare huurwoningen terwijl het aantal sociale huurwoningen daalt. Deze daling wordt veroorzaakt door het feit dat de corporaties mensen, die met een midden inkomen een redelijk geprijsde woning willen kopen, willen helpen. Het afgelopen jaar is gebleken dat mensen met een middeninkomen zich nauwelijks melden bij QW. Dit heeft ertoe geleid dat wij hebben aangedrongen om de verkoop te minimaliseren en het aantal te verhuren woningen op peil te houden. De bouw van 14 sociale huurwoningen op de Molenweide staat al jaren in de planning en inmiddels is een start gemaakt met dit complex en zijn deze al toegewezen. Hele hele jaarverslag kunt u hier lezen.