Nieuws Koningin Julianastraat, Joost & Jacob en Kamillestraat en Klaproosveld

NIEUWBOUWPLANNEN KONINGIN JULIANASTRAAT
Velen in Krimpen aan de Lek vragen zich af wat er gaat gebeuren in de Kon. Julianastraat. De bestaande bouw aan de noord- en zuidzijde wordt niet meer permanent verhuurd en op deze manier ontstaat er een speculatie over de plannen voor de nieuwbouw.
De nieuwbouwplannen zijn nog niet helder omdat QW in gesprek is met de gemeente en een stedenbouwkundig bureau om te komen tot een passende invulling: hoeveel woningen moeten er worden gebouwd, welke soort woningen, hoeveel parkeerplaatsen zijn nodig enz. Als buitenstaander is het soms niet te begrijpen waarom alles zo lang moet duren. De andere kant van de medaille is dat er zorgvuldig met alle voorschriften en regels moet worden omgegaan want er wordt nieuw gebouwd voor minstens 50 jaar.
We moeten nog even geduld hebben. Duidelijk is wel dat het aantal parkeerplaatsen drastisch omhoog moet want er is nu een grote druk op de parkeermogelijkheden terwijl er minder mensen wonen dan over 3 jaar. Wellicht heeft de aanwezigheid van de Waterpoort hier ook mee te maken.
De sloop van Kon. Julianastraat 5-67 (oneven), de noordzijde dus, staat nog steeds gepland in het najaar 2022. De sloopdatum van de nummers 4 -56 is waarschijnlijk begin 2024.
Laatstgenoemde sloopdatum is in ieder geval na de oplevering van de nieuwbouw aan de oneven kant. Waarom zult u zich afvragen?
De reden is dat een aantal huurders van de even kant hebben gemeld dat zij interesse hebben in een nieuwbouwwoning aan de overkant. Daar wordt zoveel als mogelijk rekening mee gehouden.


WAT HEEFT QUA WONEN NOG IN PORTEFEUILLE KOMENDE JAREN
QW kijkt de komende jaren nadrukkelijk naar andere complexen die wellicht in aanmerking kunnen komen voor renovatie danwel sloop/nieuwbouw. Na de Kon. Julianastraat komt weer de Hoofdstraat in beeld met de huisnummers 18 t/m 52 (even) en 54 t/m 88 (even). Verder zijn in beeld de woningen aan de A. Cuypstraat, de Jan v.d.Heydenstraat en de Rembrandtstraat.
Het tempo waarin nieuwe plannen worden uitgevoerd heeft mede te maken met het al dan niet afschaffen van de verhuurdersheffing. QW betaalt ieder jaar bijna 10 miljoen euro verhuurdersbelasting. Als deze belasting wordt afgeschaft zal het uiteraard sneller gaan dan de planning nu aangeeft.


NIEUWBOUW JOOST EN JACOB
Beide gebouwen met 63 wooneenheden gezamenlijk zijn bijna geheel bewoond. Het betreft mooie, moderne en energiezuinige appartementen. Bewoners hebben zonnepanelen op het dak en wekken dus zelf stroom op voor eigen gebruik. De ligging is zodanig dat winkelcentrum, artsen en andere voorzieningen dichtbij zijn.
Wij wensen alle nieuwe huurders veel woonplezier toe.


KAMILLESTRAAT EN KLAPROOSVELD
Alle woningen aan het Klaproosveld en Kamillestraat 2 t/m 82 zijn de afgelopen 2 jaar gerenoveerd. Het is zeer de moeite waard geweest. De woningen hebben een mooiere uitstraling gekregen, het wooncomfort is verbeterd en de stookkosten zijn aanmerkelijk minder. Wij zijn blij met deze verbeteringen.

KONTAKT MET DE HUURDERS BIJ QUA WONEN IN KRIMPEN AAN DE LEK
Het bestuur van de huurdersvereniging Ons Belang worstelt al 2 jaar met het probleem dat we geen vergaderingen kunnen beleggen om met onze huurders te kunnen overleggen. Wij vinden dat heel ongemakkelijk worden maar helaas moeten we nog even geduld hebben. Wij gaan gewoon door overigens met onze inzet om uw belangen te vertegenwoordigen. Dat lukt aardig met afwisselend fysiek overleg met enkele mensen op 1,5 m afstand en kontakt via internet. Onze indruk is dat de pandemie niet voorkomt dat wij minder worden betrokken bij de plannen van QuaWonen. Dit geeft vertrouwen.