Advies bijdrage aan huurders bij energieprojecten

Mededelingen vanuit het Centraal Overleg Huurdersorganisaties.

Bij energieprojecten waarbij de huurder de woning niet hoefde te verlaten kregen de huurders een vast bedrag van 250 euro. In overleg is afgesproken dat voor tijdelijk minder woongenot en afwerkingspunten iedereen een bijdrage ontvangt van 200 euro. Bij vervanging van kozijnen met andere buitenmaten wordt door de projectgroep beoordeeld in welke ruimte dit aan de orde is en wordt berekend welke vergoeding redelijk is. Maximaal 150 euro voor de woonkamer en 75 euro per slaapvertrek met een max van 350 euro per woning. Binnen schilderwerk van kozijnen een vergoeding van 50 euro bij nieuwe houten of metalen kozijnen welke opgeleverd zijn in de grondverf of nieuwe ramen in oude herstelde houten kozijnen.
Voor afwerking van muren en plafonds ( behangen en/of schilderen) 100 euro per woonkamer en 50 euro per ander vertrek met een maximum van 225 euro. Deze vergoeding geldt alleen bij wijziging van de warmtebron, warmteleidingen, radiatoren of ventilatie. De projectgroep bepaalt of hierdoor schade ontstaat en wat de vergoeding wordt. Vervanging vloerbedekking 25 euro per m2, afgerond naar boven per m2. Deze vergoeding geldt voor de gehele vloerrenovatie in 1 of meer kamers en wordt per adres berekend o.b.v. plattegronden van de woning.
Deze bedragen zijn vastgesteld in 2021 en worden jaarlijks geindexeerd. Het COH gaat hier graag mee akkoord waar het een verbetering is van het bestaande systeem.

Advies wijziging algemene beleidsregels vervangen van keukens.
Keukens worden automatisch vervangen als deze 18 jaar of ouder zijn ook als deze keukens nog in een prima conditie verkeren bij mutatie. De huurder kan ook een nieuwe keuken aanvragen als deze 18 jaar is. Met deze nieuwe regels worden keukens die ouder zijn dan 18 jaar en nog goed zijn, niet meer vervangen. Beleidsregels vervanging keukenonderdelen worden:
QuaWonen vervangt of repareert op verzoek of bij mutatie keukenkasten, keukenblokken of aanrechtbladen die verjaard zijn of in onacceptabele mate versleten of verweerd zijn mits de schade niet veroorzaakt is door bewonersgedrag dat in strijd is de algemene voorwaarden, oftewel mits sprake is van normaal huishoudelijk gebruik.

ADVIES VERVANGEN CV KETELS
CV ketels werden tot voor kort vervangen na 15 jaar. Dit heeft plaatsgevonden zonder het COH hierin te kennen. Het COH heeft het advies gegeven deze beleidslijn van 15 jaar te handhaven. QuaWonen heeft besloten dat vervanging plaatsvindt in het jaar dat de CV ketel 18 jaar wordt.

ADVIES WIJZIGING ZAF BELEID (ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN)
Er is veel overleg geweest tussen leden van het COH en medewerkers van QuaWonen. Het nieuwe beleid is op onderdelen aangepast aan de wensen van het COH. Dit nieuwe beleid wordt gecommuniceerd met de huurders. U kunt ook kijken op de website van QuaWonen.

ZONNEPANELEN VOOR HUURDERS VAN QUAWONEN
Woningcorporaties hebben met het kabinet een afspraak gemaakt dat hun woningvoorraad CO2 neutraal is in 2050. Ook QuaWonen is bezig om maatregelen te nemen. Zo krijgen de huurders een aanbod om zonnepanelen aan te brengen op hun dak. Hierdoor zal hun energierekening dalen. Vanaf nu krijgen 500 huurders ieder jaar een aanbod. De gebruiksvergoeding – 1,75 per paneel – is veel lager dan de opbrengst van de panelen. Zo dalen de woonlasten en zijn de bewoners goedkoper uit. Bewoners krijgen een persoon lijk aanbod op maat waarbij het aantal zonnepanelen afhangt van de bruikbare oppervlakte van het dak.

NIEUWBOUWPLAN KONINGIN JULIANASTRAAT
Februari 2023 worden alle huurwoningen in de Kon. Julianastraat gesloopt. Hiervoor in de plaats worden nieuwe huurwoningen gebouwd: 55 appartementen en 17 eengezinswoningen
( grondgebonden). Er wordt rekening mee gehouden dat er 82 parkeervakken nodig zijn.
De planning is dat in 2025 al deze mooie woningen worden opgeleverd.