Verhuurdersheffing afgeschaft/portefeuilleplan

15 jaar geleden deden diverse woningbouwcorporaties in ons land rare dingen. Zo werden dure auto’s gekocht voor de directeuren en werden buitenlandse studiereizen gemaakt om zogenaamd een indruk te krijgen van de woningbouw voor minderdraagkrachtigen in Canada bijvoorbeeld. Velen van u zullen weten wat er zoal misging.

We moeten niet vergeten dat het ging om een handvol corporaties. Bij de meeste ging het vervullen van hun taken naar wens en was er niets aan te merken op het gedrag van de directeuren.

Als reactie op het wangedrag zoals genoemd besloot de regering een belasting in te stellen voor de woningbouwcorporaties om hen te straffen voor dit gedrag. Mede van invloed was dat de indruk bestond dat er teveel geld bij de corporaties zit. Op dit moment moet QuaWonen jaarlijks bijna 10 miljoen euro betalen aan het rijk. Met dat geld kunnen vele nieuwbouwwoningen en renovatieplannen worden gerealiseerd. Buiten dit bedrag moet QW nog betalen aan de banken vanwege wangedrag van Vestiabestuurders. Besloten is dat alle corporaties in Nederland het huidige Vestia steunen. Niemand heeft er belang bij dat de huurders van Vestia hiervan de dupe worden. Er is echter goed nieuws. De verhuurdersheffing is afgeschaft door het recent gesloten regeerakkoord.

Dit betekent dat er door QW 10 miljoen meer kan worden geïnvesteerd dan oorspronkelijk gedacht. We wachten in spanning af waar deze gelden heengaan maar het is prachtig nieuws. We zullen het niet meer hebben over het wanbeleid van de regeringen de afgelopen 12 jaar. In 2010 zei minister Blok van Volkshuisvesting dat er voldoende sociale huurwoningen zijn. Toen is het verval ingezet.