Vergaderingen

Aan de leden van het bestuur van
Huurdersvereniging “Ons Belang” Krimpen aan de Lek, september 2022

Geachte dames en heren,
Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van een ledenvergadering van Huurdersvereniging Ons Belang, welke gehouden zal worden in de grote zaal van De Dertienhuizen op donderdag 29 september 2022 om 20.00 uur.

De agenda ziet er als volgt uit:

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Verslag van de vergadering van 24 april 2019 (ter inzage)
  4. Bestuursverkiezing. Het bestuur draagt de heer F.Langhorst voor als nieuw bestuurslid
  5. Activiteiten van het bestuur
  6. Financieel verslag
  7. Jaarverslag 2021
  8. Rondvraag.

Het bestuur bestond per 1 januari 2022 uit mevrouw Jansen en de heren De Jong ( overleden 30 juli jl. ), De Zeeuw, Goudriaan en Hoftijzer.