Vergaderingen

Aan de leden van het bestuur van
Huurdersvereniging “Ons Belang” Krimpen aan de Lek, oktober 2020

Geachte dames en heren,
Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de vergadering van Huurdersvereniging “Ons Belang ” welke gehouden zal worden op donderdag 8 oktober 2020 om 13.30 uur in de bestuurskamer van Dilettant, Tiendweg 10.

De agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening;
 2. Verslag; (geen verslag gemaakt omdat er geen punten aangehouden werden)
 3. Nieuwbouw Hoofdstraat;
 4. renovatie Kon. Julianastraat;
 5. Nieuwbouw Kon. Julianastraat;
 6. Renovatie Beroepenbuurt;
 7. Renovatie Klaproosveld;
 8. Renovatie Kamillestraat;
 9. COH 15 oktober; 10.
 10. Aanpassing van de vergoedingen;
 11. Waakvlam in de kwetsbare wijken;
 12. Verder voorkomende zaken.

Met vriendelijke groet,

De secretaris