Ontwikkelingen op het gebied van nieuwbouw en Woonvisie

Zoals bekend uit de nieuwsbladen willen de regering en alle politieke partijen veel woningen gaan bouwen. Gesproken wordt over 900.000 de komende tien jaar met de aantekening dat 33% bestaat uit betaalbare huur- en koopwoningen. De provincie en de gemeenten worden aangespoord voor 1 januari a.s. met concrete plannen te komen. Er staat een strakke en harde tegenwind, immers, bouwvakkers zijn nauwelijks te vinden, materialen zijn er te weinig en te duur en locaties om te bouwen zijn er vrijwel niet. Hoe kun je dan een ambitieniveau neerleggen om zoveel woningen te willen bouwen in ons kleine landje.

Als we ons richten op ons eigen dorp Krimpen aan de Lek rijst de vraag waar er hier woningbouw kan plaatsvinden. Ten noorden van de Tiendweg is ruimte genoeg maar het natuurgebied de Krimpenerhout willen en mogen we niet missen dus dat valt af.

Wat overblijft is het gedeelte ten zuiden van de Tiendweg van de bloemenbuurt tot de Molenweg en verder in westelijke richting. Voor het zover is zullen er eerst door de gemeenteraad planologische mogelijkheden moeten worden geboden. Iedereen weet hoe lang dat duurt. Heel lang dus.

Het zou mooi zijn als er in ieder geval een begin wordt gemaakt met het maken van concrete plannen.

Er zijn de laatste jaren plannen gepresenteerd om woningen te bouwen op het terrein van de fam. De Ridder tegenover het terrein van ons waterleidingbedrijf Oasen in  Schuwacht. Geen gek idee en dat ziet er leuk uit. Kleine woningen voor de mensen met een kleine beurs. Maar….geen betaalbare huurwoningen.

Wij zijn uitgenodigd om met de gemeente en de andere huurdersorganisaties te praten over de nieuwe Woonvisie voor de hele gemeente.

We zijn benieuwd. Vijf jaar geleden hebben wij ook mee mogen denken. Het resultaat was heel teleurstellend. Er is destijds veel lucht verplaatst maar weinig concreets op papier gezet. Mede hierdoor is er te weinig gebouwd. Woningaantallen werden gemanipuleerd. Een voorbeeld: Het IHC terrein in het midden van ons dorp zou bebouwd kunnen worden met 380 woningen. Er werden bouwplannen neergezet terwijl die er niet waren. Dan voelen wij ons voor de gek gehouden. Die aantallen waren echter nodig voor de gemeente om tot de beloofde aantallen te komen. We gaan proberen dit in de nieuwe woonvisie te voorkomen. Daadkracht is nodig met concrete plannen.

Het wordt in ieder geval spannend hoe de gemeente omgaat met het verzoek van minister de Jonge om in actie te komen.

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen rond de Woonvisie.

Jaarvergadering 29 september jl.

Op 29 september jl. konden wij eindelijk een jaarvergadering houden. Wij zagen een grote opkomst met veel geinteresseerde huurders. Er werd over veel onderwerpen gesproken zoals de aanleg zonnepanelen, de nieuwbouw in de Kon. Julianastraat, de doorstroming van grote eengezinswoningen naar kleinere appartementen, de basiskwaliteit van een huurwoning, het mutatiebeleid ivm onder andere overname van spullen. Het was een geanimeerde vergadering waaruit bleek dat we elkaar te lang niet hadden gesproken.

Het bestuur wenst u prettige feestdagen en een goed 2023