Bestuur

Wat doet het bestuur?

Voor u is het belangrijk te weten wat wij doen.

Het is moeilijk om dat exact weer te geven vanwege de grote hoeveelheid onderwerpen die de revue passeren maar we doen een poging om u daar meer inzicht in te geven:

 • overleg over lokale zaken met medewerkers van quawonen
 • overleg over regionale zaken met de directie van quawonen
 • en andere huurdersorganisaties in de krimpenerwaard
 • (centraal overleg huurdersorganisaties)
 • overleg met gemeente en quawonen over prestatieafspraken
 • en woonvisie voor de krimpenerwaard
 • advies uitbrengen over vervangen van cv ketels
 • advies aanvraag wijziging zelf aangebrachte voorzieningen
 • advies wijziging algemene beleidsregels vervangen keukens
 • advies over huurverhoging
 • het in de lucht houden van deze website hvonsbelang.nl
 • advies over planmatig onderhoud
 • advies over mutatiebeleid
 • advies over de basiskwaliteit van een huurwoning

Wie maken er onderdeel uit van het bestuur? Hier volgen de namen:

M. Goudriaan, Klaproosveld 15; wnd voorzitter
J.C. Hoftijzer, Schans 4; voorzitter
Mevr. N. Jansen, Klaproosveld 9; secretaris
S. de Zeeuw, Markt 405; penningmeester