Bestuur

Wie maken er onderdeel uit van het bestuur? Hier volgen de namen:

M. Goudriaan, Klaproosveld 15; wnd voorzitter
J.C. Hoftijzer, Schans 4; voorzitter
Mevr. N. Jansen, Klaproosveld 9; secretaris
A. de Jong, Kakebeen 60; lid
S. de Zeeuw, Markt 405; penningmeester