22 huurwoningen in de Primeur

In januari zullen 22 huurwoningen in de Primeur worden opgeleverd. De woningbouwcorporatie heeft hiermee de realisering van een nieuw winkelcentrum weten te redden. De projectontwikkelaar was in problemen geraakt bij de verkoop van de 44 woningen boven de winkels en vervolgens heeft QuaWonen deze overgenomen voor de verhuur. Gelukkig zijn deze allen verhuurd. Het zijn erg milieuvriendelijke woningen en de stookkosten zijn laag. Wij verheugen ons over deze nieuwe aanwinst.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

De meeste van u weten dat er in ons dorp een eigen woningbouwvereniging
“Ons Belang” actief was. Dit was de voorloper van QuaWonen. Er zijn inmiddels veel nieuwe huurders in ons dorp gearriveerd en daarom is het nuttig even in te gaan op de voorgeschiedenis.

In 2006 is er een fusie geweest waarbij diverse corporaties in de Krimpenerwaard zijn samengegaan. Als we daarop terugkijken is dat een goede zaak geweest omdat een schaalvergroting in de volkshuisvesting onontkoombaar was. Helaas hebben er in ons land veel negatieve excessen plaatsgevonden waardoor er een negatief beeld is ontstaan. Vooralsnog hebben wij tot op heden veel vertrouwen in de directie van QuaWonen. Lees verder