Nieuw Krimpen aan de Lek

QuaWonen wil een gedeelte van de kern van Krimpen aan de Lek vernieuwen en wij zijn daar blij mee. Wij zullen proberen om u zo goed mogelijk te informeren. Er is in de pers al een en ander gepubliceerd. In ieder geval is het zo dat de directie goed naar ons heeft geluisterd. Vrijwel alles wat wij hebben aangedragen is overgenomen, vandaar die blijdschap.
In de eerste plaats heeft de gemeente het besluit genomen om nog dit jaar een nieuwe start te maken met het bebouwen van de Molenweide. In eerste aanleg worden 14 sociale huurwoningen gebouwd. De verdere uitwerking moet nog plaats vinden. Het lijkt erop dat het bedrijf dat de prijsvraag heeft gewonnen van het mooiste plan, problemen heeft. De 14 sociale huurwoningen worden gebouwd door QuaWonen.
Ik zal beginnen met een opsomming van de woningen welke worden gesloopt:
1. Woningen Visserijstraat 5,7 en 9;
2. Woningen Hoofdstraat 77 t/m 147. Het betreft flatwoningen, 35 stuks;
3. Woningen J.v.d.Vondelstraat 31 t/m 101. Het betreft eveneens 35 flatwoningen;
4. Woningen Kon. Julianastraat 5 t/m 67. Betreft 32 duplexwoningen. Voor de ontsluiting van de Molenweide zijn er al 12 woningen van dit complex in een eerder stadium gesloopt.
Woningen welke op korte termijn worden gerenoveerd:
1. Alle huurwoningen van QuaWonen in de beroepenbuurt. Dat betekent de woningen in de Visserijstraat, Zeilmakersstraat, Blokmakersstraat, Scheepmakersstraat en Nijverheidsplantsoen. Het gaat om 80 woningen ongeveer. Renovatie zal binnen 5 jaar zijn afgerond.
2. De huurwoningen Kon. Julianastraat 4 t/m 58. Betreft 26 woningen. Ook deze renovatie moet binnen 5 jaar zijn afgerond.
3. De woningen J.v.d.Vondelstraat 2 t/m 48. Betreft 22 woningen.
Woningen welke op langere termijn worden gerenoveerd danwel worden gesloopt:
1. Woningen aan de A.Cuijpstraat, J.v.d.Heijdenstraat en Rembrandtstraat;
2. Woningen Hoofdstraat 18 t/m 88. Betreft 35 flatwoningen aan de westzijde van de Hoofdstraat.
Waar worden nieuwe woningen gebouwd:

1. Op de locatie Hoofdstraat/J.v.d.Vondelstraat. Er wordt gewerkt aan een schetsontwerp met 60 woningen met lift etc. Parkeren wordt op een andere wijze gesitueerd. Het wordt één nieuwe flat in de plaats van twee. Er zal aandacht zijn voor zorg.
2. Op de locatie Kon. Julianastraat Noord. Daar worden nieuwe woningen gebouwd met veel comfort;
Ons dorp heeft de laatste jaren al een metamorfose ondergaan maar het eind is nog niet in zicht gelukkig. Er gebeurt nog veel meer zoals u ziet en dat kunnen we alleen maar toejuichen.
Vanaf de complexen van de SON aan de Brederodestraa/Dertienhuizent tot de Looierijstraat wordt het één mooi geheel waar óf nieuwbouw verreist of woningen worden gerenoveerd. Het wordt een fraaie aanblik vanwege het verdwijnen van veel oude flatwoningen die niet bepaald fraai te noemen zijn.
De sloop van de Hoofdstraatflat heeft prioriteit. De bewoners kunnen vanaf januari 2018 aanspraak maken op een riante verhuispremie. Er is een Sociaal Plan voor de bewoners en zij hebben bij de woningtoewijzingen in de hele Krimpenerwaard voorrang bij het vinden van vervangende huisvesting. Zij kunnen desgewenst ook terugkeren. De huur van de nieuwbouwwoningen zal ongetwijfeld hoger zijn dan de huidige huur maar daar staat tegenover dat zij een uitstekend geïsoleerd huis krijgen met minder energielasten en meer comfort middels een lift, alarmering etc.
Bij de renovatie geldt de regel dat de huurverhoging nooit meer bedraagt dan één zesde gedeelte van de lagere energielasten. Bewoners van te renoveren woningen behoeven hun woning niet uit tijdens de werkzaamheden.
Wij blijven de ontwikkelingen volgen en hopen dat u allen de metamorfose daadwerkelijk kunnen meemaken.