Stromen senioren niet door?

Volgens de gemeenten ligt de oorzaak van de slechte doorstroming in de woningvoorraad aan de senioren. Zij willen niet uit hun te grote huizen. Het tegendeel is waar en ieder weldenkend mens kan dit vaststellen als de feiten worden nagetrokken.

De schuld ligt bij de gemeenten en het rijk. Waarom?

1.           Gemeenten willen liever dat er koopwoningen worden gebouwd om reden dat hiervoor driemaal zoveel grondprijs kan worden berekend. Goed voor de gemeentekas;

2.           Als er sociale huurwoningen worden gebouwd zijn het veelal eengezinswoningen en geen woningen voor starters en senioren. 75% van de huurders is momenteel alleenstaand. Eengezinswoningen bouwen is niet oplossingsgericht.

3.           Als er dan toch woningen voor senioren worden gebouwd zijn deze al snel te duur – rond 700 euro -. Er is een grote groep mensen die dit niet kan betalen, ondanks de huursubsidie.

4.           Verhuizen kost normaliter 10.000 euro. Senioren moeten financieel worden gesteund om de overstap te maken naar een kleinere en duurzamere woning. Verhuizen kost meer dan alleen bedstroo 😉