Advies bijdrage aan huurders bij energieprojecten

Mededelingen vanuit het Centraal Overleg Huurdersorganisaties.

Bij energieprojecten waarbij de huurder de woning niet hoefde te verlaten kregen de huurders een vast bedrag van 250 euro. In overleg is afgesproken dat voor tijdelijk minder woongenot en afwerkingspunten iedereen een bijdrage ontvangt van 200 euro. Bij vervanging van kozijnen met andere buitenmaten wordt door de projectgroep beoordeeld in welke ruimte dit aan de orde is en wordt berekend welke vergoeding redelijk is. Maximaal 150 euro voor de woonkamer en 75 euro per slaapvertrek met een max van 350 euro per woning. Binnen schilderwerk van kozijnen een vergoeding van 50 euro bij nieuwe houten of metalen kozijnen welke opgeleverd zijn in de grondverf of nieuwe ramen in oude herstelde houten kozijnen.
Voor afwerking van muren en plafonds ( behangen en/of schilderen) 100 euro per woonkamer en 50 euro per ander vertrek met een maximum van 225 euro. Deze vergoeding geldt alleen bij wijziging van de warmtebron, warmteleidingen, radiatoren of ventilatie. De projectgroep bepaalt of hierdoor schade ontstaat en wat de vergoeding wordt. Vervanging vloerbedekking 25 euro per m2, afgerond naar boven per m2. Deze vergoeding geldt voor de gehele vloerrenovatie in 1 of meer kamers en wordt per adres berekend o.b.v. plattegronden van de woning.
Deze bedragen zijn vastgesteld in 2021 en worden jaarlijks geindexeerd. Het COH gaat hier graag mee akkoord waar het een verbetering is van het bestaande systeem.

Advies wijziging algemene beleidsregels vervangen van keukens.
Keukens worden automatisch vervangen als deze 18 jaar of ouder zijn ook als deze keukens nog in een prima conditie verkeren bij mutatie. De huurder kan ook een nieuwe keuken aanvragen als deze 18 jaar is. Met deze nieuwe regels worden keukens die ouder zijn dan 18 jaar en nog goed zijn, niet meer vervangen. Beleidsregels vervanging keukenonderdelen worden:
QuaWonen vervangt of repareert op verzoek of bij mutatie keukenkasten, keukenblokken of aanrechtbladen die verjaard zijn of in onacceptabele mate versleten of verweerd zijn mits de schade niet veroorzaakt is door bewonersgedrag dat in strijd is de algemene voorwaarden, oftewel mits sprake is van normaal huishoudelijk gebruik.

ADVIES VERVANGEN CV KETELS
CV ketels werden tot voor kort vervangen na 15 jaar. Dit heeft plaatsgevonden zonder het COH hierin te kennen. Het COH heeft het advies gegeven deze beleidslijn van 15 jaar te handhaven. QuaWonen heeft besloten dat vervanging plaatsvindt in het jaar dat de CV ketel 18 jaar wordt.

ADVIES WIJZIGING ZAF BELEID (ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN)
Er is veel overleg geweest tussen leden van het COH en medewerkers van QuaWonen. Het nieuwe beleid is op onderdelen aangepast aan de wensen van het COH. Dit nieuwe beleid wordt gecommuniceerd met de huurders. U kunt ook kijken op de website van QuaWonen.

ZONNEPANELEN VOOR HUURDERS VAN QUAWONEN
Woningcorporaties hebben met het kabinet een afspraak gemaakt dat hun woningvoorraad CO2 neutraal is in 2050. Ook QuaWonen is bezig om maatregelen te nemen. Zo krijgen de huurders een aanbod om zonnepanelen aan te brengen op hun dak. Hierdoor zal hun energierekening dalen. Vanaf nu krijgen 500 huurders ieder jaar een aanbod. De gebruiksvergoeding – 1,75 per paneel – is veel lager dan de opbrengst van de panelen. Zo dalen de woonlasten en zijn de bewoners goedkoper uit. Bewoners krijgen een persoon lijk aanbod op maat waarbij het aantal zonnepanelen afhangt van de bruikbare oppervlakte van het dak.

NIEUWBOUWPLAN KONINGIN JULIANASTRAAT
Februari 2023 worden alle huurwoningen in de Kon. Julianastraat gesloopt. Hiervoor in de plaats worden nieuwe huurwoningen gebouwd: 55 appartementen en 17 eengezinswoningen
( grondgebonden). Er wordt rekening mee gehouden dat er 82 parkeervakken nodig zijn.
De planning is dat in 2025 al deze mooie woningen worden opgeleverd.

Pas op voor louche websites

Voor internetcowboys is het goed geld verdienen aan woningzoekenden. Diverse verhuurplatforms bieden woningen aan die allang niet meer beschikbaar zijn. Ze laten u betalen om op advertenties te kunnen reageren. Ook zijn er websites die claimen dat ze u snel aan een urgentieverklaring kunnen helpen. Trap er niet in, zoek bij twijfel contact met uw gemeente of een woningcorporatie in uw regio.

Lees verder “Pas op voor louche websites”

PRESTATIEAFSPRAKEN WONEN KRIMPENERWAARD 2019 – 2022

Prestatieafspraken

Voorwoord
De gemeente Krimpenerwaard, QuaWonen en het Huurdersplatform Krimpenerwaard – Huurders Belangen Vereniging Lekkerkerk, Huurdersvereniging Ons Belang en Huurdersvereniging Samen Wonen – vinden elkaar als gelijkwaardige partners in de dialoog over de Volkshuisvestelijke opgaven binnen de gemeente. We zien het maken van prestatieafspraken als een mogelijkheid om die opgaven op gewenste wijze samen op te pakken. Het maken van prestatieafspraken is een middel om samen te werken aan ‘goed wonen in de Krimpenerwaard’. Bovendien biedt het kansen om initiatieven van gemeente, QuaWonen en de lokale huurdersorganisaties beter op elkaar af te stemmen. Zo kan er meer bereikt worden dan wanneer partijen los van elkaar handelen.

Lees hier meer

 

Bod aan de gemeente Krimpenerwaard

QuaWonen is lokaal stevig verankerd. Samenwerken met en luisteren naar lokale belanghouders helpt ons bij het bepalen van de prioriteiten en het realiseren van onze doelstellingen. Samen kunnen we ook meer bereiken dan alleen.
De afgelopen jaren hebben we regelmatig met huurdersorganisaties en gemeenten gesproken over de volkshuisvestelijke opgaven in de Krimpenerwaard, prioriteiten per kern en over het inzetten van onze middelen. De uitkomst van deze dialoog is voor het eerst in 2016 vertaald in het bod aan de gemeenten Krimpenerwaard en Krimpen aan den IJssel.
De afgelopen maanden zijn we opnieuw in gesprek gegaan met onze belanghouders. Ditmaal begonnen we niet blanco, maar waren de eerder gemaakte keuzes vertrekpunt voor de dialoog. We spraken vooral over aanvullingen en aanscherping van beleid. De input van belanghouders is gebruikt om de bijdrage (bod) van QuaWonen aan het gemeentelijk Volkshuisvestingsbeleid in de periode 2018- 2022 te bepalen.
Voor u ligt het bod met activiteiten van QuaWonen in de gemeente Krimpenerwaard.

Lees hier meer

 

Verhuiskosten

Bespaar verhuiskosten!
Indien u onverhoopt plannen heeft te verhuizen en de huur op te zeggen bij QW adviseren wij u hiermee niet lang te wachten maar dezelfde dag nog de huur op te zeggen. Waarom zoveel haast?
De reden is dat QW dan een andere huurder gaat opzoeken. Als u snel bent kan QW ok snel handelen. U kunt dan eventueel afspraken maken met die nieuwe huurder over overname van vloerbedekking, gordijnen of andere dingen.
Dat levert u geld op en bovendien hoeft u dan geen moeite te doen om zaken uit uw woning te halen. Op deze manier krijgen veel spulletjes een tweede leven en wordt kapitaalvernietiging voorkomen. Iedereen blij want zowel de nieuwe als de oude huurder heeft hier voordeel van.
Als u nog geen plannen heeft: onthoudt u a.u.b. dat u huuropzegging tijdig moet doen.

Energie besparen

Energie besparen kan iedereen
Wilt u wel eens weten hoe u met vrij eenvoudige maatregelen nog heel wat energie kunt besparen? Goed voor uw portemonnee en voor het milieu.
Op donderdagmiddag 18 januari om 14.00 uur organiseert de Bibliotheek Krimpen aan de Lek een informatiebijeenkomst in een zaal van het Cultuurhuis. Een aantal opgeleide vrijwillige energiecoaches geven tips en laten voorbeelden zien van energiebesparende maatregelen die u direct toe zou kunnen passen. Tevens ontvangt u een interessant boekje om ook thuis nog verder te oriënteren.

De bijeenkomst is gratis, maar het is fijn als u zich even van tevoren aanmeldt bij de balie van de bibliotheek of via infokrimpenadlek@debibliotheekkrimpenerwaard.nl