Onderstaand artikel is geschreven door Simon de Zeeuw, huurder van een sociale huurwoning in de Primeur en tevens penningmeester van de huurdersvereniging Ons Belang.

In veel buurten in ons land ontbreekt het aan sociale contacten.

Mijn vrouw en ik wonen zeer naar onze zin in een appartement in de Primeur boven de winkels in het centrum van Krimpen aan de Lek. Er zijn 22 huurwoningen en 22 koopwoningen door elkaar gesitueerd over 2 galerijen. Verder is het complex voorzien van een mooie binnentuin met gemeenschappelijke voorzieningen. Dat de sociale contacten tussen kopers en huurders goed zijn blijkt onder meer uit het houden van een brunch in het voor- en najaar, een barbecue, het aanbrengen van kerstversieringen etc. Er is een commissie gevormd uit de VVE om deze activiteiten te organiseren. Een heel goed initiatief. De huurdersbelangenvereniging stimuleert met een bescheiden financiële bijdrage deze activiteiten. De praktijk wijst uit dat het mogelijk is om met huurders en kopers onder 1 dak te leven en nog met veel plezier ook. Ik hoop dat de mensen die dit artikel lezen er hun voordeel mee kunnen doen.