Uitnodiging Vergadering

Geachte dames en heren,
Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van een ledenvergadering van Huurdersvereniging Ons Belang, welke gehouden zal worden in de grote zaal van De Dertienhuizen op donderdag 29 september 2022 om 20.00 uur. Klik hier voor de agenda.