Woonvisie 2017

Als voorzitter van het Huurdersplatform Krimpenerwaard wil ik graag een reactie geven op de Woonvisie. Ik spreek namens 4500 huurders.
We hebben ernaar uitgekeken, naar de eerste WOONVISIE, naar de eerste concrete doelstellingen en heldere beleidsuitspraken. Nu kunnen we lezen wat we precies van de gemeente kunnen verwachten, waarop de gemeente gaat inzetten en hoeveel middelen beschikbaar worden gesteld. Ik heb in het vooroverleg gevraagd om een korte versie en geen gebakken lucht. Dat eerste is gelukt, het tweede wat minder. Niettemin een imponerend stuk waar veel tijd in is gestoken. Dank voor het feit dat wij nu hierop mogen reageren. Naast de waardering die wij hebben voor de visie hebben wij enkele kritische kanttekeningen.
Jammer is dat het abstractienivo hier en daar hoog is.
Verder hadden wij graag meer aandacht voor de mensen met een kleine portemonnee. Er gaat teveel aandacht uit naar koopwoningen en dus de mensen die een huis kunnen kopen. Er is toenemende armoede onder de huurders. 1 op de 5 voordeuren heeft een probleem met het betalen van de huur. Er zijn onder de 4500 huurders van QW sociaal zwakkeren, besteedt daar aandacht aan alstublieft.
De senioren zijn een probleem maar moeten zelf initiatief nemen als zij willen blijven wonen in hun grote woning. De meeste kunnen dat niet betalen. Wie dan wel?
Senioren verleiden om te verhuizen, lekker doorstromen naar een appartement dat 250 euro duurder is en qua grootte de helft is van de bestaande woning. Daar tegenover moet een financiƫle ondersteuning staan om die verleiding waar te kunnen maken.
Wij stellen voor bij de uitvoering van de visie en het maken van prestatieafspraken de volgende onderwerpen te bespreken waarbij de gemeente het voortouw kan nemen:
1, kan de gemeente een woonlastenfonds instellen;
2. kan de gemeente een soepeler kwijtscheldingsbeleid gaan voeren;
3. kan de gemeente grond beschikbaar stellen tegen een sociale prijs om echte sociale huurwoningen te kunnen bouwen;
4. kan de gemeente een doorstromingspremie beschikbaar stellen van minimaal 5000 euro voor huurders die een grote eengezinswoning verlaten en een kleinere woning betrekken;
5. kan de gemeente meer doen aan verduurzaming;
6. kan de gemeente duidelijker zijn over de mate waarin WMO gelden worden ingezet voor het aanpassen van woningen voor senioren die thuis willen blijven wonen;
7. sociale grondprijzen zijn vereist om meer woningen te bouwen voor senioren, onvolledige gezinnen en bijzondere doelgroepen.
Dit zijn enkele kritische kanttekeningen en wij zien de besprekingen over de prestatieafspraken met veel vertrouwen tegemoet.