Bod aan de gemeente Krimpenerwaard

QuaWonen is lokaal stevig verankerd. Samenwerken met en luisteren naar lokale belanghouders helpt ons bij het bepalen van de prioriteiten en het realiseren van onze doelstellingen. Samen kunnen we ook meer bereiken dan alleen.
De afgelopen jaren hebben we regelmatig met huurdersorganisaties en gemeenten gesproken over de volkshuisvestelijke opgaven in de Krimpenerwaard, prioriteiten per kern en over het inzetten van onze middelen. De uitkomst van deze dialoog is voor het eerst in 2016 vertaald in het bod aan de gemeenten Krimpenerwaard en Krimpen aan den IJssel.
De afgelopen maanden zijn we opnieuw in gesprek gegaan met onze belanghouders. Ditmaal begonnen we niet blanco, maar waren de eerder gemaakte keuzes vertrekpunt voor de dialoog. We spraken vooral over aanvullingen en aanscherping van beleid. De input van belanghouders is gebruikt om de bijdrage (bod) van QuaWonen aan het gemeentelijk Volkshuisvestingsbeleid in de periode 2018- 2022 te bepalen.
Voor u ligt het bod met activiteiten van QuaWonen in de gemeente Krimpenerwaard.

Lees hier meer

 

Verhuiskosten

Bespaar verhuiskosten!
Indien u onverhoopt plannen heeft te verhuizen en de huur op te zeggen bij QW adviseren wij u hiermee niet lang te wachten maar dezelfde dag nog de huur op te zeggen. Waarom zoveel haast?
De reden is dat QW dan een andere huurder gaat opzoeken. Als u snel bent kan QW ok snel handelen. U kunt dan eventueel afspraken maken met die nieuwe huurder over overname van vloerbedekking, gordijnen of andere dingen.
Dat levert u geld op en bovendien hoeft u dan geen moeite te doen om zaken uit uw woning te halen. Op deze manier krijgen veel spulletjes een tweede leven en wordt kapitaalvernietiging voorkomen. Iedereen blij want zowel de nieuwe als de oude huurder heeft hier voordeel van.
Als u nog geen plannen heeft: onthoudt u a.u.b. dat u huuropzegging tijdig moet doen.

Energie besparen

Energie besparen kan iedereen
Wilt u wel eens weten hoe u met vrij eenvoudige maatregelen nog heel wat energie kunt besparen? Goed voor uw portemonnee en voor het milieu.
Op donderdagmiddag 18 januari om 14.00 uur organiseert de Bibliotheek Krimpen aan de Lek een informatiebijeenkomst in een zaal van het Cultuurhuis. Een aantal opgeleide vrijwillige energiecoaches geven tips en laten voorbeelden zien van energiebesparende maatregelen die u direct toe zou kunnen passen. Tevens ontvangt u een interessant boekje om ook thuis nog verder te oriënteren.

De bijeenkomst is gratis, maar het is fijn als u zich even van tevoren aanmeldt bij de balie van de bibliotheek of via infokrimpenadlek@debibliotheekkrimpenerwaard.nl

Nieuw Krimpen aan de Lek

QuaWonen wil een gedeelte van de kern van Krimpen aan de Lek vernieuwen en wij zijn daar blij mee. Wij zullen proberen om u zo goed mogelijk te informeren. Er is in de pers al een en ander gepubliceerd. In ieder geval is het zo dat de directie goed naar ons heeft geluisterd. Vrijwel alles wat wij hebben aangedragen is overgenomen, vandaar die blijdschap.
In de eerste plaats heeft de gemeente het besluit genomen om nog dit jaar een nieuwe start te maken met het bebouwen van de Molenweide. In eerste aanleg worden 14 sociale huurwoningen gebouwd. De verdere uitwerking moet nog plaats vinden. Het lijkt erop dat het bedrijf dat de prijsvraag heeft gewonnen van het mooiste plan, problemen heeft. De 14 sociale huurwoningen worden gebouwd door QuaWonen.
Ik zal beginnen met een opsomming van de woningen welke worden gesloopt:
1. Woningen Visserijstraat 5,7 en 9;
2. Woningen Hoofdstraat 77 t/m 147. Het betreft flatwoningen, 35 stuks;
3. Woningen J.v.d.Vondelstraat 31 t/m 101. Het betreft eveneens 35 flatwoningen;
4. Woningen Kon. Julianastraat 5 t/m 67. Betreft 32 duplexwoningen. Voor de ontsluiting van de Molenweide zijn er al 12 woningen van dit complex in een eerder stadium gesloopt.
Woningen welke op korte termijn worden gerenoveerd:
1. Alle huurwoningen van QuaWonen in de beroepenbuurt. Dat betekent de woningen in de Visserijstraat, Zeilmakersstraat, Blokmakersstraat, Scheepmakersstraat en Nijverheidsplantsoen. Het gaat om 80 woningen ongeveer. Renovatie zal binnen 5 jaar zijn afgerond.
2. De huurwoningen Kon. Julianastraat 4 t/m 58. Betreft 26 woningen. Ook deze renovatie moet binnen 5 jaar zijn afgerond.
3. De woningen J.v.d.Vondelstraat 2 t/m 48. Betreft 22 woningen.
Woningen welke op langere termijn worden gerenoveerd danwel worden gesloopt:
1. Woningen aan de A.Cuijpstraat, J.v.d.Heijdenstraat en Rembrandtstraat;
2. Woningen Hoofdstraat 18 t/m 88. Betreft 35 flatwoningen aan de westzijde van de Hoofdstraat.
Waar worden nieuwe woningen gebouwd:

1. Op de locatie Hoofdstraat/J.v.d.Vondelstraat. Er wordt gewerkt aan een schetsontwerp met 60 woningen met lift etc. Parkeren wordt op een andere wijze gesitueerd. Het wordt één nieuwe flat in de plaats van twee. Er zal aandacht zijn voor zorg.
2. Op de locatie Kon. Julianastraat Noord. Daar worden nieuwe woningen gebouwd met veel comfort;
Ons dorp heeft de laatste jaren al een metamorfose ondergaan maar het eind is nog niet in zicht gelukkig. Er gebeurt nog veel meer zoals u ziet en dat kunnen we alleen maar toejuichen.
Vanaf de complexen van de SON aan de Brederodestraa/Dertienhuizent tot de Looierijstraat wordt het één mooi geheel waar óf nieuwbouw verreist of woningen worden gerenoveerd. Het wordt een fraaie aanblik vanwege het verdwijnen van veel oude flatwoningen die niet bepaald fraai te noemen zijn.
De sloop van de Hoofdstraatflat heeft prioriteit. De bewoners kunnen vanaf januari 2018 aanspraak maken op een riante verhuispremie. Er is een Sociaal Plan voor de bewoners en zij hebben bij de woningtoewijzingen in de hele Krimpenerwaard voorrang bij het vinden van vervangende huisvesting. Zij kunnen desgewenst ook terugkeren. De huur van de nieuwbouwwoningen zal ongetwijfeld hoger zijn dan de huidige huur maar daar staat tegenover dat zij een uitstekend geïsoleerd huis krijgen met minder energielasten en meer comfort middels een lift, alarmering etc.
Bij de renovatie geldt de regel dat de huurverhoging nooit meer bedraagt dan één zesde gedeelte van de lagere energielasten. Bewoners van te renoveren woningen behoeven hun woning niet uit tijdens de werkzaamheden.
Wij blijven de ontwikkelingen volgen en hopen dat u allen de metamorfose daadwerkelijk kunnen meemaken.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

De meeste van u weten dat er in ons dorp een eigen woningbouwvereniging
“Ons Belang” actief was. Dit was de voorloper van QuaWonen. Er zijn inmiddels veel nieuwe huurders in ons dorp gearriveerd en daarom is het nuttig even in te gaan op de voorgeschiedenis.

In 2006 is er een fusie geweest waarbij diverse corporaties in de Krimpenerwaard zijn samengegaan. Als we daarop terugkijken is dat een goede zaak geweest omdat een schaalvergroting in de volkshuisvesting onontkoombaar was. Helaas hebben er in ons land veel negatieve excessen plaatsgevonden waardoor er een negatief beeld is ontstaan. Vooralsnog hebben wij tot op heden veel vertrouwen in de directie van QuaWonen. Lees verder “Wat kunnen wij voor u betekenen?”