Onderhoud Groenland 34

De directie van QuaWonen
Postbus 27,
2860 AA Bergambacht.
Geachte heer v.d.Broeke,
Wij vragen uw aandacht voor het volgende.
In ons lokaal overleg hebben wij diverse malen aandacht gevraagd voor de wijze waarop de bewoners van de woningen Groenland 34 t/m 64 hun tuinen menen te moeten onderhouden.
Het is de afgelopen jaren een steen des aanstoods geworden. Niet alleen de zuidzijde van de woningen zijn niet toonbaar, het zelfde geldt voor de noordzijde.
Wij verzoeken u dringend actie te ondernemen. Ons inziens geeft het huurkontract u al voldoende bevoegdheden daadwerkelijk in actie te komen tegen het verval van de woonkwaliteit en de leefbaarheid rond genoemde woningen.
Wij zien uw berichten met belangstelling tegemoet.
Gezien het feit dat deze overlast al geruime tijd duurt en dat de woningen op een druk bereden invalsroute van Tiendweg Noord liggen, gaan wij er vanuit dat deze problematiek bij u prioriteit krijgt.
Hoogachtend,
J.C. Hoftijzer, vz. HVOB
Correspondentieadres: secretariaat HVOB, Klaproosveld 9, 2931 TH Krimpen aan de Lek.