Lidmaatschap

Voor het lidmaatschap vragen wij een bijdrage van 6 euro per jaar. U bent het met ons eens dat dit een gering bedrag is voor hetgeen u er voor terug krijgt. Tot op heden werd genoemde bijdrage van 0,50 eurocent door QuaWonen ingehouden met de maandelijkse huursom. QuaWonen is van mening dat dit geen kerntaak betreft voor de corporatie en dat wij deze inning zelf moeten gaan doen per 1 juli 2015.

Wij verzoeken u vriendelijk vanaf deze datum uw bijdrage jaarlijks vóór 1 februari van ieder kalenderjaar over te maken op rekeningnummer NL21RABO0123241960 van de Rabobank t.n.v. de huurdersvereniging “Ons Belang”. Voor 2015 is dat 6 euro.

Ik wil mij aanmelden als lid