Onderhoud Openbaar Groen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard Postbus 51, 2820 AB Stolwijk. Krimpen aan de Lek, 8 augustus 2017. Geacht college, De laatste maanden zijn wij als huurdersvereniging “Ons Belang” geconfronteerd met veel klachten over het onderhoud van het openbaar groen en dan met name over de wijze waarop het gras werd gemaaid. Het gras moet met regelmaat worden gemaaid en het afkomende gras moet worden afgevoerd. Wij nemen aan dat er sprake is van een georganiseerde aanpak van deze werkzaamheden. Gezien de wijze waarop er werd gewerkt hebben wij niet kunnen vaststellen of er op een georganiseerde manier werd gewerkt, integendeel. Het gras werd gemaaid op een moment dat het 50 cm of hoger was en het afkomende gras werd niet afgevoerd. Het lijkt erop dat het de laatste weken iets beter gaat. Wij vertegenwoordigen 850 huurders in Krimpen aan de Lek en namens hen willen wij erop aandringen het openbaar groen op een wijze te onderhouden zoals dat vóór de herindeling het geval was. Wij zien uw berichten met belangstelling tegemoet. Hoogachtend, M. Goudriaan wnd. Voorzitter Correspondentieadres: secretariaat HVOB, Klaproosveld 9, 2931 TH Krimpen aan de Lek.