Afbouw Molenweide

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard
Postbus 51,
2820 AB Stolwijk.
Krimpen aan de Lek, 8 augustus 2017.
Geacht college,
Wij zijn als bestuur van de huurdersbelangenvereniging “Ons Belang” erg blij met onze nieuwe centrum dat zijn voltooiing nadert.
Een ander gedeelte van het centrum betreft de Molenweide. Dit gedeelte ligt al vele jaren stil en wij zien graag dat er gas wordt gegeven dat gedeelte van het centrum te bebouwen. Er is een projectontwikkelaar die de woningen mocht bouwen vanwege het best ingediende plan.
Graag vernemen wij om welke redenen de afbouw niet of in zeer vertraagde vorm plaatsvindt. Alle voorwaarden zijn door de gemeente geschapen de ontbrekende woningen te bouwen en het centrum af te ronden. Wij stellen het zeer op prijs als u alles in het werk stelt om de zo gewenste afbouw te doen plaatsvinden.
Wij zien uw berichten met belangstelling tegemoet.
Hoogachtend,
J.C. Hoftijzer, voorzitter
Correspondentieadres: secretariaat HVOB, Klaproosveld 9, 2931 TH Krimpen aan de Lek.