Uitnodiging vergadering 27 juni 2019 om 14.00 uur

Aan de leden van het bestuur van Huurdersvereniging “Ons Belang”
Krimpen aan de Lek, juni 2019

Geachte dames en heren,

Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van de vergadering van Huurdersvereniging “Ons Belang ” welke gehouden zal worden op donderdag 27 juni 2019 om 14.00 uur in de bestuurskamer van Dilettant, Tiendweg 10.

De agenda ziet er als volgt uit:

1. Agenda en verslag laatste COH;
2. Zelf aangebrachte voorzieningen;
3. Verslag over Woonvisie;
4. Communicatie;
5. Vertrek Rob v.d. Broeke;
6. Nieuwe commissaris voor Joost Manusama ;
7. Verder voorkomende zaken;
8. Rondvraag.

Met vriendelijke groet,
De secretaris.

Als jullie iets missen of vragen hebben, bel even en wacht niet tot de vergadering.