Jaarverslag 2017 HVOB Krimpen ad Lek

TERUGBLIK 2017
Huurwoningen zijn schaars en duur. Steeds meer woningzoekenden doen een beroep op betaalbare huurwoningen terwijl het aantal sociale huurwoningen fors daalt. Deze daling wordt veroorzaakt door het feit dat de corporaties mensen, die met een midden inkomen een redelijk geprijsde woning willen kopen, willen helpen. Het afgelopen jaar is gebleken dat mensen met een middeninkomen zich nauwelijks melden bij QW. Dit heeft ertoe geleid dat wij hebben aangedrongen om de verkoop te minimaliseren en het aantal te verhuren woningen op peil te houden. De bouw van 14 sociale huurwoningen op de Molenweide staat al jaren in de planning maar de verwachting is dat in 2018 echt een start wordt gemaakt met dit complex. Er moeten meer betaalbare huurwoningen bijkomen. Het blijft knellen dat de huurders moeten betalen voor het wanbeleid dat door andere corporaties dan QW in den lande is gevoerd. De solidariteit gaat wel erg ver. De financiële positie van QW is gezond en mede om die reden zal er de komende jaren enorm worden geïnvesteerd in Krimpen aan de Lek.

Lees hier meer